Najczęściej kupowane

Producenci

Brak producentów

Nasze sklepy

Nasze sklepy

ul. Lewa 17,
91-357 Łódź

ul.Tuszyńska 71,
95-030 Rzgów

Dostawcy

Brak dostawców

Na nasze towary udzielamy gwarancji na 1 rok. Zapewniamy o solidnym wykonaniu, o niezawodności. 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym na adres: Pphu Kroton 91-357 Łódź ul.Lewa 17

Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia Towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Konsument. Decyzja w jaki sposób rzecz zostanie odesłana, zależy wyłącznie od Klienta. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Klient ponosi ryzyko związane z uszkodzeniem towaru w trakcie przesyłki zwrotnej oraz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech jej funkcjonowania.

W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od przekazania rzeczy z powrotem, zwracane są wszystkie otrzymane płatności w tym koszty dostawy. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy Kupujący wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie. W takim wypadku przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana na specjalne zamówienie o właściwościach określonych przez Kupującego. Wyjątek ten dotyczy produktów o innych niż typowe parametrach, takich jak np.: kolor, materiał, pokrycie, nadruk, dodatki, itp., które zostały wykonane na podstawie indywidualnego wyboru i decyzji Klienta i których dalsza odsprzedaż będzie niemożliwa albo bardzo utrudniona z uwagi na ich specyfikację odróżniającą się od rzeczy normalnie wykonywanych w toku procesu produkcyjnego.

Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego oraz zwrotu Konsument może zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub mediatora. Przykładowy wykaz podmiotów alternatywnie rozwiązujących spory znajduje się na stronie UOKiK.